ne se vizuelizira

Същност


Екологичните проблеми: са социален проблем, който засяга съществуването и оцеляването на всички хора, на флората и фауната на Планетата.
Опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на хората е приоритетен проблем в екологичната политика на всички страни.
От тук идва и горещото ни желание за едно пътуване из света на екологията. Все още не е късно да се поправят отношенията човек – природа и да се възстанови екологичното равновесие!
Какво може да направи всеки един от нас, за да повлияем върху изменението на климата? Как чрез начина си на живот, дори чрез ежедневните си действия можем да намалим ефекта от изменение на климата?
С внимание следим каква храна ядем и каква вода поемаме, но рядко се замисляме за въздуха, който дишаме. Какво дишаме, защо е попаднало във въздуха, как е попаднало там, какво означава това за моето здраве?

Проблеми:
          Киселинни дъждове
          Парникови газове
          Изтъняване на озоновия слой
          Оловни изпарения
          Дим и прахови частици

Какво да направи всеки един от нас за да се справим с екологичните проблеми?


1. Когато си миете зъбите, не оставяйте водата да тече.
2. Използвайте енергоспестяващите крушки. Ако всяко домакинство използва енергоспестяващи крушки, то това ще е равностойно на премахването на милиони коли от пътя. Ако не ви хареса флуоресцентната светлина на крушките, използвайте ги в мазето,килера и банята.
3. Гасете компютъра през нощта. Ако всеки изключва от контакта компютъра, лаптопа или други устройства през нощта, ще спестим 40 вата на ден.
4. Принтирайте от двете страни. Всяка година изхвърляме милион тонове офисна хартия. Но има и лесен начин да намалим тази цифра, като печатаме двустранно.
5. Перете със студена или хладка вода. По този начин ще спестите много енергия за затопляне на водата.
6. Използвайте по-малко хартиени кърпи. Човек използва средно по 6 хартиени кърпички на ден и до 2200 годишно.
7. Рециклирайте стъкла. Това ще спомогне за намаляване с 20% на замърсяването на въздуха и с 50% на замърсяването на водата. Нерециклираното стъкло се разгражда за милиони години.
8. Рециклирайте вестници. Това спасява повече от половин милион дървета само за седмица. ...
9. Намерете алтернатива на опаковъчната хартия. Дайте воля на въображението си. Опаковайте един подарък със стар вестник, карта или някоя рисунка.Така не само помагате за опазването на природата, но и подаръците ще бъдат уникални.
10. Не използвайте бутилирана вода. Почти 90% от пластмасовите бутилки не се рециклират. Вместо това стоят в земята, а разграждането им отнема хиляди години. Купете си филтър, който пречиства водата.
11. Взимайте по-кратък душ. Дори да спестите само 20 минути, това също е от значение. Не вземайте вана, това хаби два пъти повече вода.
12. Купувайте храни местно производство. Така не само ще подкрепите родната икономика, но и ще намалите вредните емисии от превоза на храни.
13.   Засадете дърво.
14. Отсечете за огъня само мъртви стари дървета. Това лесно може да се установи по наличието на зелени листа. Дори само върха да има зелено клонче-потърсете друго дърво. И без това живото дърво гори лошо.Екологични проблеми

Парников ефект

Животът на земята, такъв какъвто го познаваме е възможен, поради естествения парников ефект. Парниковият ефект е процес, чрез който лъчепреминаването през атмосферата на планетата...

Научи повече

Киселинен дъжд

Преди около половин век американският учен Л.Д.Ботън пише: "Едно от двете: или хората ще направят така, че димът във въздуха да cтане по-малко, или димът ще направи така, че хората на Земята да станат по-малко".

Научи повече

Дим и прaхови частици

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Той се състои от частици с размери под 10 микрометъра (едри) и с размер под 2.5 микрометъра (дребни).

Научи повече

Изтъняване на озоновия слой

Откривател на озона е немският химик Кристиан Фридрих Шенбейн, който определил мириса му на свеж въздух след дъжд.

Научи повече

Екологичен календар - 2022г

Природата ...
събужда нуждата от любов в нас ...

Иван Сергеевич Тургенев

Научи повече

Войната болка и трагедия!

„Земята има достатъчно за нуждите на всеки,
но няма достатъчно за алчността на всички.“

Махатма Ганди

Научи повече


Контакти

Михаела Янева

Hire mishelyanneva21@gmail.com