Когато се чувствате зле - слушайте природата. Мълчанието на света успокоява по-добре от милиони ненужни думи.

(Конфуций)


Природата винаги е права. Грешките и заблудите произлизат от човека.

(Йохан Гьоте)
Земята е нашият дом. Можем ли дa живеем yдобно без последствия за oколната срeда? Kaк дa nроизвеждаме, без да замърсяваме? Kaк дa използваме благатa, нo и да пазим Земяma? Omговорността е само наша!„Земята има достатъчно за нуждите на всеки,
но няма достатъчно за алчността на всички.“

Махатма ГандиВ природата няма възмездие или наказание, а само последствия.

(Робърт Ингерсол)


Природата може без човек, но той не може без нея.

(Али Абшерони)Изкуството завършва онова, което природата не може да завърши. Художникът ни дава възможност да опознаем неизпълнените цели на природата.

(Аристотел)Природата може без човек, но той не може без нея.

(Али Абшерони)

Контакти

Михаела Янева

Hire mishelyanneva21@gmail.com